RGS NL

Programmaraad

De Programmaraad RGS ondersteunt het bestuur en organiseert het beheer, het delen en de ontwikkeling van publicaties, opleidingen en normen en stimuleert kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisuitwisseling. De programmaraad stuurt, op basis van een ontwikkelagenda, beheer, ontwikkeling en vernieuwing van RGS aan.

De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers en de onderhoudsbranche. De samenstelling van de programmaraad RGS is als volgt:

  • Hans van der Krogt, Smits Vastgoedzorg – voorzitter
  • Henk Brinksma, Hogeschool Utrecht
  • Ad Straub, TUDelft
  • Dennis Rutges, Rutges Vernieuwt
  • Egbert Kunst, Leercirkel RGS
  • Rob Withaar, Leercirkel RGS
  • Maarten Georgius, Aedes
  • Henk den  Boer, OnderhoudNL
  • Edwin Meeuwsen, secretaris

De Programmaraad werkt aan de hand van een Ontwikkelagenda aan de doorontwikkeling van RGS. De ontwikkelthema's zijn:

- Verduurzamen
- Betaalbaar wonen
- Regisserend opdrachtgeverschap
- Ontwikkelen en vernieuwen

Voor het delen van kennis en voor de doorontwikkeling, werkt St. RGS samen met de Leercirkel RGS.