RGS NL

Platform

De Stichting RGS heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen in het vastgoedonderhoud. De Programmaraad RGS ondersteunt het bestuur en organiseert het beheer, het delen en de ontwikkeling van publicaties, opleidingen en normen en stimuleert kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisuitwisseling. Voor het uitdragen en doorontwikkelen van het gedachtegoed werkt de St. RGS samen met de Leercirkel RGS. Door deel te nemen aan de Leercirkel RGS kunt u actief betrokken zijn bij genoemde ontwikkelingen en zo een constructieve en leerzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gedachtengoed en daar zelf het voordeel van genieten.