RGS NL

Netwerk

Het RGS Netwerk bestaat uit partijen die zich actief bezighouden met RGS. De meeste van deze partijen zijn actief op het gebied van het delen en verspreiden van RGS-kennis. Elke partij organiseert interessante bijeenkomsten die in het teken staan van leren van elkaar, het volgen van ontwikkelingen en het uitwerken van nieuwe ideeën inzake RGS. En dat in de breedste zin van het woord. De diverse partners binnen het RGS netwerk hebben de verbinding met elkaar gezocht en gevonden, hetgeen heeft geresulteerd in een nauwe(re) samenwerking tussen deze initiatieven. Het Platform RGS faciliteert deze samenwerking.